DEVA Partili Avşar, çocuk işçileri gündeme taşıdı: “Bu çocuklar neden okulda değil?”

14-06-2024
DEVA Partili Avşar, çocuk işçileri gündeme taşıdı: “Bu çocuklar neden okulda değil?”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar 14 Haziran yaz tatili başlangıcı ve karne günü dolayısıyla bir yılı bitiren tüm öğretmenlere ve öğrencilere başarı dileklerini iletti. Bu münasebetle verdiği yazılı soru önergesinde, Bakan Tekin’e okulda olması gerekirken tarlada, kaportacıda, inşaatta olan çocuk işçileri sordu. Avşar, ilgili kanunların emredici hükümleri ortadayken neden çocuklarda çalışma yaşının 4-8 yaş gurubuna kadar indiğini ve İSİG raporunda belirtilen çocuk işçi ölümlerini açıklamalarını istedi.

“Tüm öğretmenlerimizi ve çocuklarımızı kutluyorum.”

Açıklamalarının başında tüm öğretmen ve öğrencileri kutlayan Avşar, bugün yaklaşık 20 milyon çocuğumuz eğitim-öğretim yılını tamamladı. Bu münasebetle tüm öğretmenlerimizi ve çocuklarımızı kutluyor, iyi tatiller diliyorum.” dedi.

“Kanunda her çocuğun ‘milli gayelere uygun’, ‘mecburi’, ‘6-14 yaş grubunu kapsayan’, ‘özel veya resmi okullarda’ eğitim ve öğretim alması gerekliliği açık ve net bir şekilde belirtilmiştir.”

Avşar, ilgili kanunda geçen maddeleri şu şekilde sıraladı:

”222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu; Madde 1 – İlköğretim, kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir.

Madde 2 – İlköğretim, ilköğrenim kurumlarında verilir; öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi, Devlet okullarında parasızdır.

Madde 3 – (Değişik:27/6/2019-7180/2 md.) Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar.

Madde 4 – Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ilköğrenimlerini resmi veya özel Türk ilköğretim okullarında yapmakla mükelleftir. Kanunun İlgili maddelerinde anlaşıldığı üzere her çocuğun ‘milli gayelere uygun’, ‘mecburi’, ‘6-14 yaş grubunu kapsayan’, ‘özel veya resmi okullarda’ eğitim ve öğretim alması gerekliliği açık ve net bir şekilde belirtilmiştir.” 

“Çağın gereklerine uygun koşulları oluşturma, fırsat eşitliğini sağlama Millî Eğitim Bakanlığının varoluş sebeplerinin en önemlisidir.”

Avşar; “Bu kanun hükümleri ve ilgili yönetmelikler gereği, eğitimde çağın gereklerine uygun koşulları oluşturması, fırsat eşitliğini sağlaması ve eğitimin ulaşılabilirliği ve erişilebilirliği Millî Eğitim Bakanlığının varoluş sebeplerinin en önemlisidir.”diye konuştu. 

“İSİG Meclisi’nin hazırladığı Rapora göre son 11 yılda en az 695 çocuk işçi hayatını kaybetti.”

İSİG’in hazırladığı raporu değerlendiren Avşar, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin hazırladığı 2013-2024 Yılları Çocuk İşçiler İş Cinayetleri Raporuna göre her yıl en az 60-70 çocuk işçinin iş cinayetlerine kurban gittiğini ve son 11 yıl içinde en az 695 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini; sektörel dağılıma göre ise çocuk işçi ölümlerinin %55’ini tarım, %20’sini sanayi, %14’ünü hizmetler ve %11’ini inşaat olduğu ifade edilmektedir.” ifadesini kullandı.

“Çocuk işçiliği 4-8 yaş aralığına kadar indi.”

Avşar, raporda Türkiye’de çocuk işçiliğinin 4 ila 8 yaş aralığında başladığını ve bu yaş aralığında toplayıcılık, çobanlık ve mevsimlik tarım işçiliği yapan, sokakta mendil ve su satan, cam silen çok sayıda çocuk olduğunun belirtildiğini aktardı.

10-12 yaşlarda tekstil ve metalde çalışan; 13-14 yaşlarından itibaren tarım, inşaat, sanayi ve hizmetlerde çalışan sayıları yüz binlere ulaşan çocuklar olduğunu belirtti. Avşar, 15-17 yaş grubunda ise tarım başta olmak üzere konaklama, ticaret, inşaat, metal, tekstil ve gıda gibi iş kollarında çalışan milyonu aşkın çocuk işçi bulunduğu dile getirerek, Türkiye’nin 77 şehrinde bu durumun görüldüğünü söyledi.

DEVA Partili Avşar, Bakan Yusuf Tekin’e konuyla ilgili sorularını sıraladı.

“Okulda olması gereken ancak okula devam etmeyen/edemeyen kaç çocuk bulunmaktadır?”

İlgili kanun hükümlerini hatırlatan Avşar; “222 s. İlköğretim ve Eğitim Kanunun söz konusu hükümleri ve ilgili yönetmelikler gereği okulda olması gereken ancak okula devam etmeyen/edemeyen kaç çocuk bulunmaktadır? Bu çocukların okula devam etmesini sağlamak üzere bir çalışmanız var mıdır?” şeklinde sorular sordu.

“Son 1 yılda kaç çocuk işçi ölümü olmuştur?”

Avşar, “İSİG raporunda belirtilen çocuk işçi ölüm sayısı gerçeği yansıtmakta mıdır? Bakanlığınız tarafından konuyla ilgili tespit edilen başka bir veri mevcut mudur? Bu hususta ilgili birimlerin iş birliğinde bir tedbir almayı planlamakta mısınız?” dedi.

“Çobanlık, tarım işçiliği, sokakta mendil satma, cam silme vb. işlerde çalıştırılan çocuklara yönelik bir çalışmanız var mı?”

“Raporda 4-8 yaş gurubunda çok sayıda çocuğun çobanlık, tarım işçiliği, sokakta mendil satma, cam silme vb. işte çalıştırıldığına dair bilgilere yer verilmiştir.”, diyen Avşar; “Bu hususta Bakanlığınız tarafından tespit edilmiş bir sayı var mıdır? İlgili birimlerin iş birliğinde bir tedbir kararınız bulunmakta mıdır?” ifadelerine yer verdi.

 

SONRAKİ HABER

İzmir Milletvekili Ösen, kurban bayramını kutladı

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

14-06-2024