Bağış Yapın

Lütfen bağış yönteminizi seçiniz.

BAĞIŞLAR İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMELER

Partinin Gelir ve Kaynakları

Partimizin gelirleri ve gelir kaynakları Siyasi Partiler Kanununun 61 ila 68. maddeleri ile 110. maddesinde belirtilenlerden oluşur. Bu gelirler Siyasi Partiler Kanununun 69. maddesinde belirtilen usullerle elde edilir.

Yıllık Bağış Limiti

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunun BAĞIŞLAR ile ilgili 66. maddesinde belirtildiği şekilde; "Gerçek ve tüzel kişilerin her biri bir siyasi partiye aynı yıl içerisinde Kanununda belirtilen limit dahilinde bağışta bulunabilir".

Türk Uyruklu Olmayan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Kanunun 66. maddesinde belirtildiği şekilde; “Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım ve bağış alamaz”.