Cennet Uslu

Cennet Uslu

Ankara, Akademisyen

Akademisyen.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi’nde ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde aldı, post doktora çalışmasını Buckingham Üniversitesi’nde tamamladı.

Demokrasi, liberalizm, insan hakları ve hukuk felsefesi alanlarında çeşitli akademik çalışmaları bulunmaktadır. Çeşitli gazete ve internet sitelerinde köşe yazıları yazmıştır.

Liberal Düşünce Topluluğu’nda ve Uluslararası Af Örgütü’nde sivil toplum çalışmalarına katılmıştır.

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nde Dünya Bankası projesinde proje asistanı, Gazi Osman Paşa Üniversitesi’nde ve Kırıkkale Üniversitesi’nde akademik personel olarak görev yapmıştır. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde doçent olarak görev yapmaktadır.