Mustafa Yeneroğlu: “Yüz binlerce kişiyi mağdur eden inşaat firmaları hakkında idari işlem yapılmış mıdır?”

27-12-2021
Mustafa Yeneroğlu: “Yüz binlerce kişiyi mağdur eden inşaat firmaları hakkında idari işlem yapılmış mıdır?”

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, gerekli denetimlerin yapılmaması sonucu ülke genelinde tamamlanamayan, yapı kullanım izni alınamayan inşaat firmaları hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Yeneroğlu şunları söyledi:

“Yaklaşık 300.000 kişi mağdur”

“İnşaat sektörünün ülkemizde plansız bir şekilde büyümesi üzerine, irili ufaklı birçok müteahhit firma faaliyet gösteriyor. Bu inşaat firmaları üzerinde gerekli denetimler yapılmadığı için standart yakalanamamış, bunun neticesinde ülke genelinde tamamlanamayan veya yapı kullanım izni alınamayan inşaatlar nedeniyle çok fazla mağduriyet oluşmuştur. Yaklaşık olarak 300.000 yerli ve yabancı tüketici veya arsa sahibi, müteahhit firmaların uygulamış olduğu farklı yöntemlerle mağdur edilmiştir.”

“Bakanlık denetlemiyor, mağdurlar muhatap dahi bulamıyor”

“Bu mağduriyetlerin başlıca sebepleri ön ödemeli konut satışlarında kanuna uygun olarak teminat sigortalarının yatırılmaması, inşaat ruhsatı dahi alınmayan projelerin satışa çıkarılması, maketten yapılan satışların belediye veya bakanlıkça denetlenmemesi, satış sözleşmelerinin kanunun istediği şekil şartlarına uygun olarak yapılmaması, bağımsız eksper firmalarının hileli raporlar düzenlemesi, buna bağlı olarak özellikle yabancıya yapılan satışlarda eksper raporlarının yanıltıcı olmasından kaynaklı olarak taşınmazların yüksek fiyatlardan satılmasıdır. Kimi zaman projeyi yapan inşaat firmalarının tüzel kişilik değiştirmeleri neticesinde mağdurlar muhatap dahi bulamamaktadır. Öte yandan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan inşaat firmaları ise maddi güçleri olmasına rağmen inşaatlara devam edememektedir.”

‘DEVA Partisi olarak soruyoruz’

1- Tamamlanamayan veya yapı kullanım izni alınamayan inşaatlardan kaynaklı mağdur sayısı bakanlığınızca tespit edilmiş midir? Kaç kişi mağdur durumdadır?

2- Konut mağdurlarının uğramış olduğu toplam zarar tahmini olarak kaç liradır?

3- İflas eden veya batık durumda olan müteahhit firmaların yarıda bıraktığı inşaat projelerinin sayısı bilinmekte midir?

4- İnşaatı yarım kalan projelerin/inşaatların bitirilmesi için herhangi bir plan veya proje var mıdır? Bu konuda fizibilite çalışmaları yapılmış mıdır? Bu projelerin bitirilme maliyeti tespit edilmiş midir?

5- 2018 yılında TMSF’nin Alman Drees&Sommer’in iştirakleri olan Eurabau GmbH ve CPB Project Development GmbH’la yapılan yarım kalmış projelerin bitirilmesi konusunda anlaşma yaptığında dair haberler çıkmıştır. Bu anlaşmanın akıbeti ne olmuştur?

6- Konut satışları 6502 sayılı yasaya uygun yapılmış mıdır? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 43. maddesinde “Teminat” başlığı altında düzenlenen inşaat firmalarının yapması gereken tamamlama sigortası ve diğer teminatlar inşaat firmaları tarafından yatırılmakta mıdır? Bu husus ilgili kurum ve kurumlarca denetlenmekte midir? Bu hükme aykırı davranan firmalara ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

7- Bağımsız eksper şirketleri üzerinde denetleme yapılmakta mıdır? Hileli rapor düzenleyen firmalar var mıdır, varsa bu firmalara gerekli yaptırımlar uygulanmış mıdır? Bu sebeple lisansları iptal edilen firma yetkilileri, sahipleri ve bunlarla ilişkili kişilerin tekrar lisans alma ihtimali var mıdır?

8- Mükerrer gayrimenkul satışı yapan inşaat firmaları için uygulanan bir idari yaptırım mevcut mudur?

9- İmara aykırılıktan dolayı yapı kullanım ruhsatı alamamış projeler hakkında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne aykırı olmayacak nitelikte imar tadilatı yapılabilmesi için çalışmalar ve değerlendirmeler yapılmış mıdır?

10- Kanuna aykırı işlemlerle yüz binlerce kişinin mağdur olmasına sebep olan inşaat firmaları sahipleri, yöneticileri ve yetkilileri hakkında hangi idari işlem yapılmıştır? Haklarında suç duyurusunda bulunulmuş mudur?

SONRAKİ HABER

Babacan’dan ‘Yüksek faiz isteyenler Sorosçudur’ diyen Erdoğan’a: ‘Soros ‘Bir miktar para getireyim’ desin, onu da törenle karşılar’

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

27-12-2021