Kentsel dönüşüm derdine ‘DEVA’ bulundu: İstanbul ‘hayat’ bulacak

02-06-2022
Kentsel dönüşüm derdine ‘DEVA’ bulundu: İstanbul ‘hayat’ bulacak

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun kabulünün 10. yılında Kentsel Dönüşüm Haftası’na özel değerlendirmelerde bulundu. Avşar, kentsel dönüşüm uygulamalarına rant odaklı bakışla bugüne kadar yanlış yapılaşma sorununa çözüm bulunamadığını belirterek, “Türkiye’nin lokomotifi İstanbul’da insan hayatını ve şehri büyük yıkımlardan korumayı ülkemizin gerçek bir beka meselesi olarak görüyoruz. Bu çerçevede HAYAT İSTANBUL projesini hayata geçireceğiz” dedi.

İstanbul ‘HAYAT’ bulacak

Projenin detaylarına ilişkin de bilgilendirmede bulunan Avşar, proje ile kenti afetlere dirençli hale getireceklerini söyledi. Avşar, “HAYAT İSTANBUL projesi ile İstanbul’un bir finans, turizm, bilim, sağlık ve kültürel etkinlikler başkenti olmasını sağlayacağız. Bu minvalde, başta ulaşım sistemi olmak üzere şehir altyapısı insan odaklı, kadınları ve özel ihtiyaç ve ilgi gerektiren bireyleri dikkate alan eşitlikçi kentler hedefine uygun şekilde yeniden ele alacağız. Başta ulaşım sistemi olmak üzere şehir altyapısı insan odaklı, kadınları ve özel ihtiyaç ve ilgi gerektiren bireyleri dikkate alan eşitlikçi kentler hedefine uygun şekilde yeniden ele alacağız. Köysel (Kırsal) Yenilenme çalışmalarını başlatacağız” diye konuştu.

Avşar özetle şunları kaydetti:

Kentsel dönüşüm önemli ama…

“DEVA Partisi olarak, kentsel dönüşümü hem afet risklerini azaltmak konusunda hem de kentsel yenilemeye imkân sağlaması bakımından çok önemli bir araç olarak görmekteyiz. Kentsel dönüşüm uygulamaları ile afet risklerinin azaltılmasının yanı sıra, farklı nedenlerden dolayı zaman içinde eskimiş, değer kaybına uğramış kent alanlarının günün sosyo-ekonomik ve fiziksel koşullarına uygun olarak yeniden canlandırılması ve kente kazandırılmasına da katkı sağlayacağını düşünüyoruz.Ancak kentsel dönüşüm projelerinin bir rant aracı olarak görülmesine ve bu anlayışın uygulanmalarda hakim olmasına üzülerek şahitlik etmekteyiz. Rant odaklı kentsel dönüşüm uygulamaları ile ne kentsel sorunlar karşısında bir çözüm üretebilmiş ne de bu sorunların çözümü için sunulan öneriler toplumun geniş kesimlerince kabul görmüştür.”

Rant uğruna mahalleler yok ediliyor

“Rant uğruna yerleşik alanlar, evler, mahalleler yok edilmektedir. Orman arazileri, sit alanları, arkeolojik rezerv alanları imara açılmaktadır. İnsanlar evlerini ve yaşam alanlarını terk etmek zorunda bırakılmaktadır. Belli bir sınıfın refahı lehine toplumun büyük çoğunluğunun yaşam kalitesi feda edilerek ülke kaynak ve imkânları adaletsiz şekilde dağıtılmaktadır. Ülkemizde Kentsel dönüşüm adı altında, kontrolsüz şekilde getirisi yüksek yerlere müdahale edilmekte, ormanlara, parklara, doğaya, çevreye, kültür varlıklarına telafisi mümkün olmayan zararlar verilmektedir.”

Kentsel dönüşüm değil kentsel yenileme

“Kentsel dönüşüm, amacına uygun olarak risk esaslı ve vatandaş odaklı tesis edilmelidir. Mevcut yapı stokunu güçlendirecek sermaye yetersizliğine çözümler üretilmelidir. DEVA Partisi olarak, kentsel dönüşüm yerine kentsel yenilenme anlayışını hâkim kılacağız. Kentsel dönüşümleri; şeffaflık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, bilimsellik, verimlilik, çevre koruma ilkelerine bağlı kalarak; afet tehlikesi, etkilenecek nüfus ve finansal gereksinim gibi parametre kısıtlarında, sosyokültürel ve sosyoekonomik boyutları da dikkate alan bütüncül bir yaklaşımla ve Kentsel Yenilenme yaklaşımıyla yapacağız.”

Afet risklerine de çözüm geliyor

“Kentsel yenilenmenin yanı sıra sel, toprak kayması, orman yangını ve benzeri afet riski altında bulunan köylerimizde sağlıksız yapıların afet riskine karşı dönüşümlerini sağlayacağız, bu sayede köyden kente göçün engellenmesine ve kent çeperlerinde sağlıksız yapılaşmaların önlenmesine de bu sayede katkı sunmuş olacağız. Kentsel Dönüşüm Haftası hasebiyle buradan milletimize sesleniyoruz. Rant odaklı dönüşümler, gerçekleşmeyen projeler, yanlış uygulamalar ve yaratılan mağduriyetler ile vatandaşlarımızın korkulu rüyası haline gelen ve kirlenen ‘Kentsel Dönüşüm’ kavramı yerine çözüm odaklı, şeffaf, uygulanabilir ve adil bir anlayış olan ‘Kentsel Yenilenme’ anlayışını tüm yurtta hâkim kılacağız! Türkiye’nin artık DEVA’sı var.”

SONRAKİ HABER

Babacan’dan hükûmete sınır ötesi operasyon yanıtı: ‘Haddinizi bileceksiniz’

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

02-06-2022