Ekmen sordu: “Öğretim programının eleştiriler için bir askı süresi olacak mı yoksa bir oldu bittiye mi getirilecek?”

18-12-2023
Ekmen sordu: “Öğretim programının eleştiriler için bir askı süresi olacak mı yoksa bir oldu bittiye mi getirilecek?”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, daha önce “öğretim programını” yenileyeceklerini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yenilenen öğretim programının nasıl olacağına dair merak edilen soruları içeren bir önerge verdi. Ekmen, öğretim programının önemini şu sözlerle ifade etti:

“Öğretim programları Eğitim-Öğretim faaliyetleri sürecinde öğretmene yol göstermesi, ders kitaplarının muhtevasını belirlemesi ve öğretim planının ana çerçevesini oluşturması bakımından oldukça önemlidir. Dijital dünyaya entegre olduğumuz 21. yüzyılda yenilemeyi planladığınız öğretim programının bu çağın gerektirdiği iletişim, iş birliği, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi becerileri kazandıracak standartta olması oldukça önemlidir. Gençlerimizi dünyada rekabet edebilecek bir bilimsel ve düşünsel donanım seviyesine eriştirmeyi beklediğimiz bir öğretim programının planlanmasında toplumun ilgili bütün paydaşları ile iletişim halinde kalarak ortaya nitelikli bir ürünün çıkmasına özen gösterilmelidir.”

Mehmet Emin Ekmen, çağımızın rekabetçi ortamında gelecek nesillerimizi başarıya taşıyacak gerekli donanıma sahip olması için önem arz eden öğretim programının mahiyeti hakkında Sayın Bakan’a şu soruları sordu:

 1. Yeni öğretim programı ile 21. yy. becerileri çocuklarımıza hangi aşamada verilmeye başlanacak ve bunun ötesinde eğitimcilerin eğitimi ve eğitim araç ve gereçlerinin yaygınlaştırılması nasıl olacak?
 2. Yeni öğretim programı ile çocuklarımızın erken yaşta kodlama becerisi kazanması için hangi aşamada başlanacak ve bunun için online eğitim araçları kullanılacak mı?
 3. Yeni öğretim programı ile ChatGPT tarzı üretken yapay zekâ ve benzeri ya da gelişmişleri eğitim sürecinin bir parçası yapılacak mı ve ölçme ve değerlendirme sistemi buna göre değişecek mi?
 4. Yeni öğretim programı ile cep telefonları, bilgisayar ve tabletler hala sınıflarda yasaklı mı olacak yoksa yeni müfredatın ve öğrenme süreçlerinin bir parçası yapılacak mı? Bu bağlamda fırsat eşitliği ve adalet nasıl sağlanacak, okul ve dışında internet hizmeti sağlanacak mı?
 5. Yeni öğretim programı ile ilk öğretim ve yüksek öğretim nasıl yakınsayacak? Yeni müfredatın oluşmasında endüstri/akademi iş birliği ile başlanacak mı, yoksa bu birimlerin kendini adapte etmesi mi beklenecek?
 6. Yeni öğretim programı öğrencilerimizi ülkemizdeki ve dünyadaki istihdam piyasasına nasıl hazırlayacak?
 7. Yeni öğretim programı ile doğal dil işleme algoritmaları kullanarak anlık dil çevirisi yapan yapay zekâ araçları yabancı dil eğitiminde nasıl kullanılacak ve yabancı dil eğitiminin geleceği nasıl şekillenecek?
 8. Yeni öğretim programı ile interaktif dersler programın bir parçası olacak mı? Bu şekilde maliyet azaltması ve kaliteli içeriğin yaygınlaştırılması sağlanacak mı?
 9. Öğretim programlarının bilimsel gelişmeler, sahadaki gerçekler, öğretmenlerin mesleki doyumları ve öğretmenlerin mesleki gelişimleri dikkate alınmadan başarılı olamayacağı gerçeği göz önünde bulundurularak bir yol haritası belirlenecek midir?
 10. Öğretim programının eleştiriler için bir askı süresi olacak mı yoksa bir oldu bittiye mi getirilecek?

SONRAKİ HABER

DEVA Partili Karal: “Tarımsal desteğin 13 katından fazlasını faize vermeyi vicdanınız nasıl kabul ediyor?”

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


          

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

18-12-2023