DEVA Partisi’nden yeni yasama yılı açıklaması: ‘TBMM işlevsiz: Meclisin asli yetkisi olan yasama Cumhurbaşkanının tahakkümünde’

01-10-2021
DEVA Partisi’nden yeni yasama yılı açıklaması: ‘TBMM işlevsiz: Meclisin asli yetkisi olan yasama Cumhurbaşkanının tahakkümünde’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışı için yaptığı açıklamada, Meclisin asli yetkisi olan yasamanın Cumhurbaşkanının tahakkümünde olmasıyla birlikte TBMM’yi işlevsiz kalmakla eleştirdi.

‘Ülkemizin gerçeklerine gözümüzü kapatamayız’

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılının başladığı bugün de önümüzdeki yılın demokrasinin gereklerine uygun şekilde katılımcılığın, şeffaflığın ve çoğulculuğun sağlandığı etkili bir yıl olacağından bahsedebilmeyi çok isterdim.” diyen Yeneroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Ülkemizin gerçeklerine gözümüzü kapatamayız. Bugün TBMM, demokratik niteliğini yitirmiş, toplumsal sorunların tartışıldığı, en doğru olanın arandığı, uzlaşma kültürünün egemen olduğu müzakereci bir işlev görmekten çok uzaktadır. Temsili demokrasinin kalbi konumundaki Meclis’in gücü iyice zayıflamış, yasama, siyasi denetim, bütçe ve temsil işlevleri bakımından etkililiğini ve verimliliğini kaybetmiştir.”

‘Kanun önerileri Anayasa’ya aykırı olarak Külliye’de hazırlanmaktadır.’

“Meclisin asli yetkisi olan yasama yetkisi fiiliyatta Cumhurbaşkanının tahakkümündedir. Külliye’de hazırlanan metinler, kanun teklifi olarak adlandırılsa da tasarı niteliğindedir ve Anayasa aykırı olarak yürütme tarafından hazırlanıp Meclise gönderilmekte, komisyonlarda ve Genel Kurul’da sağlıklı bir müzakere sürecine imkân verilmemekte, nitelikli bir kanun yapım sürecine riayet edilmemektedir. Nitekim 27. Yasama döneminde iktidar ve küçük ortağı 572, muhalefet ise 3.076 kanun teklifi sunmasına rağmen genel kurulda sadece AK Parti’nin sunduğu 172 kanun teklifi kabul edilmiştir.”

‘Torba kanunla demokratik kanun yapım süreci engellenmekte’

“Birbiriyle alakasız farklı konuları düzenleyen ve çeşitli kanunlarda değişiklikler öngören “torba kanun” uygulaması demokratik kanun yapım sürecini ciddi biçimde engellemektedir. Keza 4. Yasama yılındaki 81 kanundan 17’si torba kanundur ve bu torba kanunlarda 149 farklı kanunda değişiklik yapılmıştır. Birçok torba kanunda düzenlenen konuların farklılığı nedeniyle, kamuoyunun hatta milletvekillerinin dikkatini çekmemesi ve hızla yürütülen komisyon ve genel kurul görüşmeleri yüzünden tepki göstermesine fırsat verilmeden önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.”

‘Oy çokluğuyla reddedilen ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi’ sonradan yasalaştırıldı’

“Mecliste alınan kararların müzakere ve uzlaşı içerisinde alınmasını sağlayacak demokratik nitelikten yoksun içtüzük hükümleri nedeniyle Mecliste grubu olmayan milletvekillerinin kanun yapım süreçlerine katılması veya söz alması engellenmektedir. Pandemi dönemi şartları ise tamamen kötüye kullanılmıştır. Katılımın oldukça düşük olduğu oturumlarla ülkenin bütününü etkileyen kanun değişiklikleri yapılmıştır. Katılımın düşük olduğu bir oturumda oy çokluğu ile reddedilen ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi’ içtüzük hükümlerine rağmen daha sonra tekrar meclis gündemine alınarak yasalaştırılmıştır.”

‘Meclisin iktidarı denetleme yetkisi tamamen elinden alınmış’

“Meclisin iktidarı denetleme yetkisi tamamen elinden alınmıştır. Milletvekilleri bakanlara sözlü soru soramamakta, Anayasa’da mevcut olan yazılı soru önergesi kurumu dahi tamamen işlerliğini kaybetmiştir. Milletvekillerinin geçen yasama yılında bakanlara yönelttiği 14 bin 223 soru önergesinden yalnızca 1244 tanesine zamanında cevap verilmiştir. 5367 tanesi süresi geçtikten sonra cevaplanmış 6239 tanesi ise cevaplanmamış durumdadır. Verilen cevaplar ise genellikle anayasal süre olan 15 gün geçirildikten çok sonra ve anlamlı bir içerik olmadan verilmektedir.”

‘Oy çoğunluğu sağlanamadığı için vahim suçlar bile soruşturulamıyor’

“Bakanların işledikleri iddia edilen vahim suçlar bile TBMM’de yeterli sayı sağlanamadığı için soruşturulamamaktadır. Meclis soruşturması açılabilmesi için 301 oy, Meclis soruşturma komisyonu kurulabilmesi için 360 ve hakkında suç isnadı olan bakanın yargılanmak üzere Yüce Divan’a gönderilmesi için 400 oy gerekmektedir. Büyük yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile nüfuz ticareti niteliğindeki eylemler hakkındaki iddiaların kamuoyuna yansımasına rağmen yeterli sayı bulunamadığından TBMM tarafından gereğinin yapılmaması büyük bir utançtır. Ülkemizde yaygın işkence ve kötü muamele karşısında TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu tamamıyla kayıtsız haldedir. Meclis denetim işlevinden yoksundur.”

‘DEVA Partisi, 4 Ekim’de ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ teklifini kamuoyuyla paylaşacak’

Yeni yasama yılını DEVA Partisi olarak büyük bir heyecanla karşıladıklarını ifade eden Yeneroğlu, “4 Ekim’de Demokrasiye Geçiş Eylem Planını tüm kamuoyu ile paylaşarak siyasal sistemin kalbi olarak gördüğümüz Meclis’i demokratikleştirecek, kuvvetler ayrılığı ile özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasiye geçiş için ilk adımımız olan ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ teklifimizi milletimizin takdirine sunacağız.”

 

SONRAKİ HABER

Babacan’dan Erdoğan’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ sorusu: ‘Kanun karşısında Dersimli Kemal’den, İzmitli Meral’den, Mardinli Mithat’tan, Osmaniyeli Devlet’ten ne farkınız var?’

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

01-10-2021