DEVA Partisi‘nden vizyon belgesi: ’Ülkemiz kadınının umudu olacağız’

08-03-2021
DEVA Partisi‘nden vizyon belgesi: ’Ülkemiz kadınının umudu olacağız’

Demokrasi ve Atılım Partisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle kadın cinayetlerini durdurmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadının insan haklarını korumak ve başta ekonomi, toplumsal hayat ile siyaset olmak üzere hayatın her alanındaki varlığını güçlendirmek üzere benimseyeceği ve uygulamaya koyacağı politikaları bir vizyon belgesi ile açıkladı.

Kadının siyasetteki varlığının güçlendirilmesi için %35 cinsiyet kotası uygulayan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Ankara’da düzenlenen ‘DEVA Kadında Zirvesi’nde gündeme getirilen, uygulamaya koymak üzere benimsediği kadın politikalarını bir vizyon belgesi ile kamuoyuna duyurdu.

Kadın cinayetlerinin durdurulması için hukuk ve eğitim alanında yapılacak reformlardan İstanbul Sözleşmesi’nin etkili biçimde uygulanmasına, kadını toplumdan ayrıştıran zihniyetle mücadele edilmesinden kadının karar mekanizmalarında yer alması için önünü açacak uygulamalar geliştirilmesine, eşit işe eşit ücret, parite ve kota uygulamalarından çalışan kadınlara kreş ve etüt desteği verilmesine kadar pek çok politikayı içeren vizyon belgesinde ”Ülkemiz kadınının umudu olacağız” vurgusu yapıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle açıklanan vizyon belgesinde DEVA Partisi kadın cinayetlerini durdurmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadının insan haklarını korumak ve başta ekonomi, toplumsal hayat ile siyaset olmak üzere hayatın her alanındaki varlığını güçlendirmek üzere benimseyeceği ve uygulamaya koyacağı şu politikalara yer verdi:

İstanbul Sözleşmesi’ni uygulayacağız

 • İnsan onuruna yaraşır hayat standartları ile ülkemiz kadınının umudu, sorunlarının hızlı çözümü olacağız.
 • Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda geliştireceğimiz çözüm üreten politikalarla toplumsal hayatın her kademesinde kadının güvende olmasını sağlayacağız.
 • Türkiye’de kadın nerede var olmak istiyorsa onu hak ettiği yere taşıyacak destek mekanizmaları oluşturacağız.
 • Kadını toplumdan ayrıştıran zihniyetle mücadele edecek, kadının her alanda ve özellikle karar mekanizmalarında yer alması için önünü açacak sistemler, politikalar geliştireceğiz.
 • Kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri önlemek için İstanbul Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getireceğiz.

Kadınları koruyacak hukuk reformları

 • Kadınları koruyacak hukuk reformlarını, kanun ve uygulayıcılar boyutu ile geniş perspektifli ele alacak, hızla iyileştireceğiz. Kadını koruması gereken 6284 sayılı kanunu yeni düzenlemelerle etkin ve caydırıcı kılacak, şiddetle ilgili sayı ve oranları hızla aşağıya çekeceğiz.
 • Kadını koruyacak mercilerdeki sorumlu kişilerin sorumluluk hisseden kişiler olmasını sağlayacağız.
 • Uzun vadede koruyucu, önleyici etki için ilkokuldan başlayarak eğitimleri daha kapsamlı planlayacak, müfredata bağlı kalınmasını esas alacağız.

Siyasette daha çok kadın

 • Yapı içindeki %35 cinsiyet kotasını parite hedefiyle destekleyerek güçlendirecek, daha çok kadının siyasette yer almasını sağlayacağız.
 • Devletin vatandaşına hizmet sunduğu kurumlarda cinsiyete duyarlı bütçelemeyi önemseyeceğiz. Kamusal kaynakların cinsiyetler arasında eşit paylaşımını garanti altına alacak, hizmetlerin hakkaniyetle düzenlenmesini sağlayacağız
 • Kadınların sorunlarına katılımcı, kapsayıcı, sivil toplum örgütleri ile istişare ve ortak akla dayalı çalışmalar, projeler yürüterek eğileceğiz.

Kadın girişimcinin finansal kaynaklara ve pazara erişimine destek

 • Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İstihdam Politikaları geliştirecek, kapsayıcı adil çözümler, koruyucu tedbirler, düzenlemeler ve destek paketleri ile kadınların iş hayatında kalıcılıklarını sağlayacağız.
 • İşe alımlarda cinsiyetçi soruları kaldıracak, işe alım ve işten çıkarmada sebep oluşturmalarının önüne geçeceğiz.
 • Kadınların girişimcilik kapasitelerini geliştirecek, şirket kurarken ve işlerini büyütürken finansal kaynaklara ve pazara erişimlerini destekleyeceğiz.

Çalışan kadına kreş ve etüt desteği

 • Kadının iş- Aile Hayatı Dengesini sağlayacak ‘Aile Dostu’ politikalara yönelik işgücü piyasası düzenlemeleri ve işyeri uygulamaları ile çalışan kadını destekleyeceğiz (bakım izni, uzaktan çalışma, esnek iş programları ve saatleri vb..)
 • Anne ve Babanın doğum sonrası zorunlu ücretli ebeveyn iznini, ortak sorumluluk almayı teşvik edecek şekilde AB, Avrupa standartlarına getireceğiz.
 • Nitelikli, uygun fiyatlı, ev ya da iş yerine yakın kreş bakım desteği sağlayacağız. Yerel yönetimlerle yürütülecek ortak çalışma ile kreş sistemini erişilebilir, nitelikli ve denetlenebilir kılacağız.
 • 3 yaşından itibaren kreş uygulaması getireceğiz. Çalışan kadına nakit ücret desteği yerine kreş, etüt desteği vereceğiz.
 • Yaşlı bakım ve engelli bakım desteklerini de aynı mantıkla düzenleyecek, ailelere ama özellikle kadına toplum hayatında alan açacak, yükünü azaltacağız

Eşit işe eşit ücret, parite ve kota uygulamaları

 • Eşit işe eşit ücret, parite, kota uygulamaları ile çalışma hayatını dengeleyeceğiz.
 • Çalışma hayatını dijital dönüşüm ve pandeminin gereklerine uygun iyileştirecek, güçlendireceğiz. Evden yapılabilecek işlere yönelik düzenlemeler yapacağız.
 • Esnek ve saat bazlı yeni iş modelleri ile kadını hak kayıplarına uğramadan, güvenceli ve adil şartlarla istihdamda tutacak, evi ve işi, geliri arasında seçim yapmak zorunda bırakmayacağız
 • Çalışma hayatında yapacağımız iyileştirme ve düzenlemelerle kadın yoksulluğunu azaltacağız.

Kadının finansal ve yasal hak okuryazarlığını artıracağız

 • Sosyal yardımları kader olmaktan çıkaracak objektif kriterlerle hakkaniyetle dağıtacağız. İhtiyaçlı fakat sosyal desteğe, yardıma ulaşamayan kimse bırakmayacağız.
 • Mahalle bazlı Aile Destek Merkezleri kuracak, Asgari Gelir Desteği ile ülkede gelir adaletini tesis edeceğiz.
 • Kadınların finansal ve yasal hakları ile ilgili okuryazarlığını arttıracağız. İmkânlarını dengeli ve verimli harcamalarını destekleyeceğiz.
 • İklim krizi ile mücadele edecek, kadınların hayatını ve koşullarını düzelten, onların üretime katılmalarını sağlayan çözümler geliştireceğiz.
 • Gıda güvenliğinin ülke geleceğinin garantisi olduğu prensibi ile tarımı güçlendirecek, yenilikçi teknik ve destek mekanizmaları ile destekleyeceğiz.
 • DEVA Partisi olarak biz; umutsuzlara umut olacağız. Ülkeye nefes aldıracağız…

 

 

 

 

 

 

SONRAKİ HABER

DEVA Partisi‘nden iktidara GDO tepkisi: ‘Gelecekteki olası sağlık sorunlarından halkı GDO’ya mahkum eden bu iktidar sorumludur’

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


          

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

08-03-2021