DEVA Partisi‘nden ‘Sosyal Politikalar Eylem Planı‘

14-09-2021
DEVA Partisi‘nden ‘Sosyal Politikalar Eylem Planı‘

DEVA Partisi‘nin seçimden sonraki ilk 90 ve 360 günde uygulamaya koyacağı sosyal politikalar eylem planını açıklandı. Planda sosyal yardımlar, sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emekliler ve engelliler ile ilgili yeni düzenlemeler yer alıyor.

Eylem planının ayrıntıları şöyle:

Sosyal yardımlar

1-Sosyal yardımları ve hizmetleri sosyal güvenlik sistemi ile uyumlu hale getireceğiz.

2-Sosyal yardımları; hak temelli, hızlı, adil ve insanlık onurunu zedelemeyecek şekilde gerçekleştireceğiz.

3-Farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen ayni ve nakdi yardımları tek çatı altında toplayacağız.

4-Sosyal hizmet merkezlerinin sayısını ve niteliğini arttıracağız.

5-Sosyal hizmet ve dayanışma vakıflarını şeffaflaştıracağız.

6-Dar gelirli ailelere uygun şartlarda sosyal konut temin edeceğiz.

7-Şehit yakınları ve gazilerle ilgili düzenlemeleri tek çatı altında toplayacağız.

8-Şehit yakını ve gazilerin konut ihtiyacını karşılayacağız.

9-Yoksul vatandaşlarımıza aile bazlı:"Asgari Gelir Desteği" sağlayacağız.

10-Yoksul ailelere kış aylarında ısınma yardımı yapacağız.

11-Yoksul ailelerde yenidoğan bebeklere 1 yıl boyunca; süt ve bebek maması olmak üzere gıda desteği sağlayacağız.

12-Çocukların eğitim ve sağlık harcamaları için verilen sosyal yardımları arttıracağız.

13-Korunmaya ve gözetime muhtaç tüm çocuklarla ilgili veri tabanı oluşturacağız.

14-Gençler ve yaşlıların bir arada bulunduğu çocuk koruma ve yaşlı bakım merkezleri oluşturacağız.

15-Çocukların sokakta yaşamalarına ve istismar edilmelerine engel olacağız.

16-"Aileye dönüş" ve "koruyucu aile" projelerini destekleyeceğiz.

Emekliler

17-Emekli aylıklarını satın alma gücünü koruyacak şekilde arttıracağız.

18-Emekli aylıklarına vergi iadesi yerine getirilen ek ödeme oranlarını yeniden gözden geçireceğiz.

19-Düşük emekli maaşı alan emeklilerimize daha yüksek tutarlarda bayram ikramiyesi vereceğiz.

20-Ölüm aylığı alanlara verilen bayram ikramiyeleri üzerinden yapılan kesintiyi kaldıracağız.

21-Emekliler ve bankalar arasındaki promosyon şartlarını emekliler lehine düzenleyeceğiz.

22-Emeklilikte yaşa takılanların(EYT) sorunlarını çözeceğiz.

Çalışma hayatı

23-Ekonomik ve Sosyal Konseyi yeniden kurumsal yapısına kavuşturacağız. Düzenli olarak toplayacağız.

24-"Kıdem tazminatı sistemini" taraflarla diyalog çerçevesinde gözden geçireceğiz.

25-Sendikalaşmayı ve toplu iş sözleşmesi yapılmasını destekleyeceğiz.

26-Esnek çalışma modellerini sosyal güvenlik sistemiyle uyumlu hale getireceğiz.

27-Kayıt dışı istihdamın önüne geçeceğiz.

28-Çocuk işçiliğine sebep olan ekonomik ve sosyal problemleri ortadan kaldıracağız.

29-İş kazalarını önleyecek, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak dönüşümleri gerçekleştireceğiz.

Sosyal güvenlik

30-Yeni bir sosyal koruma ve güvenlik sistemini hayata geçireceğiz.

31-İşsizlik ödeneğinden yararlanan insan sayısını, ödeneğin süresini ve miktarını arttıracağız.

32-Yıpranma payı uygulamasını tehlikeli işler sınıfında çalışanlar için daha adil hale getireceğiz.

33-Daha uzun süre çalışanın daha fazla emekli aylığı almasını sağlayacağız.

34-"Yaşlı bakım sigortasını" hayata geçireceğiz.

Engelliler

35-Engelli erişimini sağlayabilmek için; kamuya, özel sektöre ve STK'lara ekonomik destek paketi sağlayacağız.

36-Engelli istihdamını arttırmaya yönelik geniş kapsamlı veri tabanı oluşturacağız.

37-Engellilerimiz için mesleki eğitim sertifika programı düzenleyeceğiz.

38-Kamuda boş olan engelli kontenjanlarını dolduracağız.

39-Evde bakım aylığı alanların Genel sağlık sigortası primini ödeyeceğiz.

40-Engellilere kısa süreli ücretsiz bakım hizmeti veren yaşam merkezlerı açacağız.

41-Engellilerin yararına çalışan STKları destekleyeceğiz.

42-Engelli vatandaşlarımızın engellilik derecesine göre almış oldukları maaşları her kademe için iyileştireceğiz.

SONRAKİ HABER

DEVA Partisi’nden yeni eylem planı: ‘Sosyal güvenlik sisteminde köklü değişime gideceğiz’

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

14-09-2021