DEVA Partisi’nden hastanelere moral ziyareti

14-03-2022
DEVA Partisi’nden hastanelere moral ziyareti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, 14 Mart Tıp Bayramı’nı hekimlerle birlikte geçiriyor. DEVA Partisi’nin ülke genelindeki il ve ilçe teşkilatları dün geceden beri hastanelere, aile sağlık merkezlerine, özel kliniklere, tabip odalarına ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına giderek hekim ve diğer sağlık meslek mensuplarına moral ziyaretinde bulunuyor.

‘Hekimleri memleketlerinden soğutan koşulları kaldıracağız’

DEVA Partisi Genel Merkez’inden 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Hekimleri mesleklerinden, memleketlerinden soğutan koşulları ortadan kaldıracağız. Asistan hekimlerin çalışma koşulları standardize edilmeli, nöbet süresi azami 130 saat ve ertesinde izin olmalı. Çalışma süreleri insan haklarına uygun seviyeye getirilmeli ve denetimi sağlanmalı.”

‘Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının maaş ve özlük haklarını iyileştireceğiz’

“Sağlık politikalarını arz talep dengesini kuracak şekilde yeniden yapılandıracağız. Atama bekleyen yüzbinlerce sağlıkçının sisteme dahil edilmesini sağlayacak bir işgücü planlamasıyla dengeli iş yükü dağılımı sağlayacağız. Sağlık meslek mensuplarının maaşlarını ve özlük haklarını iş-yaşam kalitesini artıracak şekilde iyileştirilerek, tükenmişliğin ve beyin göçünün önüne geçeceğiz.”

‘Sağlıkta şiddette caydırıcılığı sağlayacağız’

“Yıllardır süre gelen sağlık çalışanlarını itibarsızlaştırmaya, küçümsemeye varan siyasi dilden vazgeçilmesi gerekiyor. DEVA Partisinin en önemli önceliklerinden biri, sağlık çalışanlarının saygınlığını olması gereken düzeye tekrar yerleştirmektir. Bunun için Sağlıkta Şiddet Yasasında revizyona gidip etkin yasal yaptırımlar yoluyla caydırıcılığı sağlayacağız. Şiddetin önüne geçmek için tüm toplumun dahil olduğu toplumsal bir mücadele başlatacağız.”

‘Tanı ve tedavi kalitesini arttıracağız’

“OECD ülkelerine göre kişi başına düşen hekim ve yardımcı sağlık çalışanı sayısında son sıralarda olan ülkemiz, hastaneye başvuruda ise en üst sıralarda yer alıyor. Bu anormal durumu ortadan kaldıracağız. Arz talep dengesini kuran sağlık politikaları ortaya koyacağız. Muayene randevu aralığını tıp biliminin öngördüğü uluslararası standartlara getireceğiz. Hekimler doğru tanıyı koymakta zorlanmayacak; böylece tanı ve tedavi kalitesinin artmasıyla sağlık hizmetlerinde verimi azami seviyeye çıkartacağız. Sağlık çalışanları takviyesi ile hastaların doktora erişimini hızlandıracağız. Sevk zinciri mekanizmasını kurarak uzman branşlarda gereksiz yığılmaların önüne geçeceğiz.”

‘Ceza yönetmeliğini kaldıracağız’

“Aile hekimliği çalışanlarımızı haklı mücadelelerinde destekliyoruz. ‘Ceza Yönetmeliğini’ kaldıracağız. Yerine pozitif performansa dayalı bir yasal zemin yaratacağız. İş güvencesini ortadan kaldırmak yerine, iş barışını tesis ederek motivasyonu arttıracağız.  Hak edişlerin nüfusa bağımlılık oranını azaltıp daha adil bir gelir kazanma imkânı sağlayacağız.

14 Mart’ın ‘eylem’ değil ‘bayram’ olduğu günlere kavuşmak için çalışıyoruz.”

SONRAKİ HABER

Yeneroğlu’ndan Erdoğan’a: ‘Fahiş fiyat artışının başlıca sebebi, Ukrayna-Rusya krizinden öte Türkiye’nin bütçe açığı’

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

14-03-2022