DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar: “Kadro müjdesi dediğiniz belediye şirketine geçiş miydi?”

03-11-2023
DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar: “Kadro müjdesi dediğiniz belediye şirketine geçiş miydi?”

DEVA Partili Milletvekili Cem Avşar, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde kamuoyunda “Taşerona kadro müjdesi” olarak bilinen 24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 696 sayılı KHK kapsamında düzenlemeyi Bakan Vedat Işıkhan’a sordu. Avşar, “Geçen 6 yıllık süreçte ‘kadro’ diye yapılanın bir dezenformasyon olduğu, olanın sadece belediye şirketine geçiş olduğu, mesleki güvencelerinin olmadığı, tazminat haklarının olmadığı, bu enflasyonist süreçte korunmadıklarını, aynı bürodda aynı işi yaptıkları halde farklı muamele gördükleri ve eşit işe eşit ücret ilkesi gereği çalışmadıkları bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a 24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı resmi gazete ile yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında düzenlenen ve kamuoyunda “Taşerona kadro müjdesi” olarak bilinen düzenlemeyi sordu.

“Yine bir seçim öncesi, büyük lansman ve reklamlarla ‘müjde’ dedikleri meğer, belediye şirket bünyesine geçiş müjdesiymiş” diyen Avşar, sözlerine şöyle devam etti:

 “24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı resmi gazete ile yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünden Kararnamenin geçici madde 24 ile il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar, ‘kadro müjdesi’ ile belirli şartlar altında ek madde 20 ile kurulan/kurulacak belediye şirketleri bünyesine alınmıştı. Toplu iş sözleşmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve sendikal haklar başta olmak üzere bu kanun hükmünde kararname kapsamında birçok imkan tanınmıştı.”

‘Üzerinden 6 yıl geçti, mağdurlar artmaktadır’

 “Üzerinden geçen 6 yıllık süreçte her geçen gün sayıları arttığı, bir kısmının 696 KHK kapsamında dahi olmadığı ve aslında ‘kadro’ diye yapılanın bir dezenformasyon olduğu, olanın sadece belediye şirketine geçiş olduğu, mesleki güvencelerinin olmadığı, tazminat haklarının olmadığı, bu enflasyonist süreçte korunmadıklarını, aynı büro da aynı işi yaptıkları halde farklı muamele gördükleri ve eşit işe eşit ücret ilkesi gereği çalışmadıkları bilinmektedir” diyen Avşar, “Bununla birlikte son kamu işçileri sözleşmesi imzalandığında Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendi ifade ettikleri gibi verilen %45’lik zam kapsamına “Belediye şirketlerinde çalışan emekçilerimiz de” dediği halde herhangi bir çalışma yapılmamış ve kapsama alınmamıştır.” şeklinde konuştu.

Avşar, sadece %17,5’luk resmi enflasyon farkı verildiğin, refah payı zaten hiç olmadığını, bazı yerlerde bir kereye mahsus 2000-3000 lira bayram harçlığı verildiğini ve çoğu asgari ücret düzeyinde ve en ağır işlerde çalıştırılmaya devam edildiğini söyledi.

Verdiği soru önergesi kapsamında Avşar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a aşağıdaki soruları yönetti:

Ülke genelinde kaç işçimiz söz konusu KHK kapsamında çalışırken, kaç işçimiz kapsam dışı bırakılmıştır? Bu ayırımda hangi kriterler gözetilmiştir?

696 Kanun Hükmünde Kararname kapsamında tanınan haklar, ülke genelindeki tüm belediyelerde uygulanmış mıdır? Şayet uygulanmışsa yukarıda sayılan problemlerin kaynağı nedir? Konu ile alakalı bir raporunuz var mı? Yoksa çalışanlarımız yönetimlerin inisiyatifine mi bırakılmaktadır?

‘Çalışanın sendikal hakları var mı?’

Bu kapsamdaki işçilerimiz günümüz çalışma koşullarında önemli bir yeri olan sendikal haklara sahipler mi? Kaç belediyenin sendika ile anlaşması vardır? Belediye yönetimi tarafından sendikal haklarını talep ettiği için çalışma sözleşmesi feshedilen işçimiz/lerimiz var mıdır? Varsa sayıları kaçtır? Bununla birlikte KHK hükümleri bu kadar açıkken ihmal eden ve işçilerimizi mağdur eden belediye/belediyeler için bir idari soruşturma açıldı mı?

‘Söz verdiğiniz gibi kadro verecek misiniz?’

“Kadro müjdesi” ile kamuoyuna sunulan ve sonuçları itibariyle mağduriyetler oluşturan, kurum içinde çalışma barışını zedeleyen bu konuyu, tamamen düzeltmek üzere bir çalışmanız var mıdır? Yoksa bu sorunu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?”

SONRAKİ HABER

DEVA Partili Dalgın; KYK’ya bağlı çeşitli yurtlarda yaşanan şüpheli ölümleri ve kötü şartları Bakan Aşkın Bak’a sordu: “KYK yurtlarında yaşanan intihar ve şüpheli ölümlere ilişkin bugüne kadar yapılmış bir soruşturma var mı?”

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

03-11-2023