DEVA Partili Kavaf’tan Emekliler ve Şehit Yakınları İçin Kanun Teklifleri

31-10-2023
DEVA Partili Kavaf’tan Emekliler ve Şehit Yakınları İçin Kanun Teklifleri

DEVA Partisi Manisa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf; emekli ek ödeme oranlarının artırılması, emeklilere yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyelerinin büyüme ve yüksek enflasyon oranları doğrultusunda yükseltilmesi ve şehit yakınlarının ÖTV istisnası hakkının kapsamının genişletilmesi ile ilgili TBMM’ye 3 ayrı kanun teklifi verdi.

‘%4-%5 olarak öngörülmüş ödenekler gözle görülür bir artışa sebep olmadı’

8/2/2006 Tarihli ve 5454 Sayılı Kanunla getirilen, emekli maaşlarına her ay %4 ve %5 oranında gerçekleştiren ek ödeme ile ilgili “2006 yılından önceki vergi iadesi yerine getirilmiş mevcut uygulama hem oransal olarak hem de reel olarak eski düzenlemeden kaynaklı gelir hakkını tam olarak sübvanse edememektedir. Artan dolaylı vergi oranları, hayat pahalılığı gibi ekonomik koşullar emekli vatandaşlarımızın vergi kaynaklı negatif transfer harcamalarını ne yazık ki arttırmıştır. Söz konusu artış karşısında %4-%5 olarak öngörülmüş ödenekler emekli aylıklarının genel düzeyinde gözle görülür bir artışa sebep olmamıştır” ifadelerini kullanan Kavaf, %4 olan ek ödemenin %8’e, %5 olan ek ödemenin ise %10’a çıkarılmasını teklif etti.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 8/2/2006 tarihli ve 5454 Sayılı Kanun’da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin maddeleri şöyle:

MADDE 1- 8/2/2006 Tarihli ve 5454 Sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir:
‘’l) 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’’

MADDE 2- 8/2/2006 Tarihli ve 5454 Sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin 1 fıkrasında geçen ‘’%4’’ ibaresi ‘’%8’’, ‘’%5’’ ibaresi ‘’%10’’ ve ‘’400 Yeni Türk Lirası’’ ibareleri ‘’7500 Türk Lirası’’ ibareleri ile değiştirilmiştir.

MADDE 3- 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 19 uncu Maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

‘‘Bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme hariç 7.500 Türk lirasından az olamaz. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz.’’

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

‘Emekli vatandaşlarımızın 2000 liralık bayram ikramiyesiyle refahlarını sağlayabilmeleri mümkün olmamaktadır’

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde Kavaf, emekilere ödenen Ramazan ve Bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'den 5 bin TL'ye yükseltilmesini teklif etti.

Emeklilerimizin emeklilik yıllarını yoksulluk içerisinde geçirmesinin Anayasamızın “Sosyal devlet” ilkesiyle çeliştiğini belirten Kavaf, “Yıllar içerisinde hem aylık bağlama oranları hem de güncelleme katsayısı düşürülen emekli vatandaşlarımızın günümüzde yılda yalnızca 2 kez verilen 2000 liralık bayram ikramiyesiyle refahlarını sağlayabilmeleri mümkün olmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Kavaf’ın 4 maddeden oluşan kanun teklifi şöyle:

MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 18. Maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan ‘’2000’’ ibaresi ‘’5000’’ olarak değiştirilmiştir

MADDE 2- 31/5/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 18. Maddesinin 1 inci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir:

‘’Yaşlılık aylığı asgari ücretten düşük olan kişilere ödenecek olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyeleri asgari ücretten düşük olamaz.’’

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Mevcut yasa, şehidin ailesinin birinci dereceden yakınları arasında keskin bir ayrıma gitmiştir’

Kavaf, birinci dereceden şehit yakınlarının taşıt alımında ÖTV istisnası kapsamından daha geniş çerçeveden yararlanması için 6/6/2002 Tarihli ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi.

Şehit yakınlarına sahip çıkmanın devletin öncelikli vazifesi olduğunu vurgulayan Kavaf, “Mevcut yasa her ne kadar ÖTV istisnasını tanımlamış olsa bile şehidin geride bıraktığı ailesinin birinci dereceden yakınları arasında keskin bir ayrıma gitmiştir. Şehit vatandaşlarımızın geride kalan aile fertleri arasındaki sosyal statüleri, değişen medeni şartları gibi durumlar söz konusu istisna hakkının kapsamının genişletilmesini elzem kılmaktadır.” dedi.

Kanun teklifinin maddeleri şu şekilde:

MADDE 1- 6/6/2002 Tarihli ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7 inci Maddesinin 8 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

‘’(II) sayılı Listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi ile ana veya babasından birisi tarafından birer defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı, vergiden müstesnadır.’’

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

SONRAKİ HABER

TBMM’de 12. Kalkınma Planı’nı değerlendiren DEVA Partili İdris Şahin: “Anayasa Mahkemesi adalet arar hâle gelmişse, nasıl bir kalkınmadan bahsedeceksiniz?”

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

31-10-2023