DEVA Partili Avşar: “Okullarımızı, yurtlarımızı, çocuklarımızı siyasetinize alet etmeyin”

01-02-2024
DEVA Partili Avşar: “Okullarımızı, yurtlarımızı, çocuklarımızı siyasetinize alet etmeyin”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar verdiği yazılı soru önergesinde Milli Eğitim Temel Kanununda eğitimin genel amacı tanımlanırken “Hür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip.” şeklinde ifadelere yer verildiğini ve kanun maddelerinde “Günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.” hükümlerinin bulunduğunu, çeşitli ideolojilere ve hedefli düşüncelere çocukların okullarda ve yurtlarda maruz bırakıldığını, sistematik bir şekilde bu ideolojilere yönelik çalışmalar ve etkinlikler yapıldığını dile getirdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, “ ‘1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun Madde 2’nin 2. bendinde–Türk Milli Eğitiminin genel amacı, “Türk Milletinin bütün fertlerini, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek’, şeklinde tanımlandığını, yine  madde 11’de ‘Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.’ ifadelerine yer verilmiştir.” şeklinde konuştu.

“Çeşitli ideolojilere ve hedefli düşüncelere çocuklarımız okullarda ve yurtlarda maruz bırakılmış”

 “Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen genel amaçlara ve ilkelere aykırı olarak çeşitli ideolojilere ve hedefli düşüncelere çocukların okullarda ve yurtlarda maruz bırakıldığı, sistematik bir şekilde bu ideolojilere yönelik çalışmalar ve etkinlikler yapıldığı kamuoyunda geniş yankı oluşturmuştur.” diyen Avşar konu ile ilgili Bakan Tekin’e sorular sordu.

“Kanuna muhalif olarak kim, hangi yetki ve gerekçe ile buna izin vermiştir?”

Milli Eğitim Temel kanunun “hür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip” ilkesi gereği yetiştirilmesi gereken çocukların bazı yurtlarda ve okullarda iddia edildiği üzere çeşitli ideolojik akımlara ve hedefli düşüncelere maruz bırakıldığı doğru mudur? Şayet doğru ise kanuna muhalif olarak kim, hangi yetki ve gerekçe ile izin vermiştir?

“Çocuklarımız, günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilemez”

Söz konusu durumdan mütevellit ilgili kanunda geçen “günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.” ilkesiyle bağdaşmayacak ve gerek çocuklar gerekse aileler arasında ciddi sorun ve huzursuzluklar doğuracak böyle bir çalışmanın okullarda ve yurtlarda yapılmasına dair bir izniniz var mıdır? Şayet dahliniz haricinde gerçekleşmişse ilgili kişi ve kurumlar hakkında disiplin müessesesini harekete geçirecek misiniz?

“Seremoniler düzenlemesi, etkinlikler yapması hakkında İletilen şikayetlere karşı bir tedbir kararınız var mıdır?”

Çeşitli mecralarında yayınlandığı üzere kamusal hizmet alanların da bazı ideolojik akımların ve hedefli düşüncelerin temsilcileri tarafından seremoniler düzenlemesi, etkinlikler yapması hakkında gerek öğretmenlerden gerekse ailelerden tarafınıza şikayetler iletilmiş midir?

“Yapılan etkinliklerin içeriği, amacı ve programı nedir?”

Bu ve benzeri çalışmalar ülke genelinde kaç okulda ve kaç yurtta ve kimler tarafından yapılmaktadır? Yapılan etkinliklerin içeriği, amacı ve programı nedir? Bu hususta bir araştırmanız var mıdır? Şayet yoksa bu konuda bir tedbir alacak mısınız?

SONRAKİ HABER

Burak Dalgın, hükümetin ekonomi politikasını değerlendirdi: “Büyüme illüzyonu ve orta direğe ilan edilen savaş”

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

01-02-2024