Avşar, AFAD’ın yeniden yapılanmasına yönelik cumhurbaşkanlığı kararnamesini yorumladı: “AFAD daha hantal bir yapıya dönüştürüldü”

13-06-2022
Avşar, AFAD’ın yeniden yapılanmasına yönelik cumhurbaşkanlığı kararnamesini yorumladı: “AFAD daha hantal bir yapıya dönüştürüldü”

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) yeniden yapılanmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesini yorumladı. Yazılı açıklama yapan Avşar, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile AFAD, kuruluşundan önceki parçalı yapıdan daha hantal bir yapıya dönüştürülmüştür. Söz konusu kararname ile dört genel müdürlük, iki başkanlık, iki müşavirlik ve 22 daire başkanlığından oluşturulan, bazı kadrolara mülki idare kökenli olmayanların dahi atanamadığı bu yapıya geçişin gerekçesi izaha muhtaçtır” ifadelerini kullandı.

Avşar özetle şunları kaydetti:

‘Kararnameyle önemli değişiklikler yapıldı’

“9 Haziran 2022 tarih ve 31861 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ülkemizde afet ve acil durumların yönetim ve koordinasyonundan sorumlu kurum AFAD’ ın teşkilat yapısında, çalışma şekli ve usulünde ve en önemlisi de afet yönetim anlayışında önemli değişiklikler yapıldığı görülmektedir.”

 ‘Merkeziyetçi yönetimin hakim olduğu yapıya dönüştürüldü’

“Yapılan bu son düzenleme sonucunda, AFAD ve afet yönetimi, bürokratik hiyerarşinin daha etkin olduğu, büyük koordinasyon boşluklarının oluştuğu, karar alma ve uygulama mekanizmalarının yavaşlatıldığı, yerinden yönetim anlayışının yok edilerek, merkeziyetçi yönetim anlayışının hâkim olduğu bir yapıya dönüştürülmüştür.”

‘Etkin afet yönetimine engel’

“Yerel yönetimleri öne çıkaran ve etkin rol almalarını sağlayan yeni yönetim stratejilerinin hayata geçirilmesi gerekirken, uygulamaya alınan bu tür kararlar ve merkeziyetçi politikalar, maalesef afet yönetiminde yerelleşme çabalarına imkân tanımamakta, aynı zamanda uluslararası standartlarda etkin bir afet yönetim kapasitesi oluşturulmasına da engel olmaktadır. Son çıkan düzenleme ile kurumun koordinasyon gücü zayıflatılmış, organizasyon yapısı daha da dikey bir hale getirilerek karar alma süreçleri uzatılmıştır.

‘DEVA iş birliklerini geliştirecek’

“Afet yönetimi paydaşları arasındaki iş birliklerini artıracak stratejiler geliştireceğiz ve bu paydaşları güçlendirecek teknik ve finansal destek mekanizmaları oluşturacağız. Merkeziyetçi yönetim anlayışını terk ederek, yerel yönetimlerin afet yönetiminin tüm safhalarında inisiyatif almalarını ve hızlı tepki vermelerini kolaylaştıracak şekilde kapasitelerini güçlendireceğiz, AFAD’ı sadece kural koyucu, yönlendirici, koordine edici, destekleyici ve denetleyici olarak yeni bir teşkilat modeli ile yeniden yapılandıracağız.”

‘Milletimiz cevabı sandıkta verecek’

“AFAD taşra teşkilatlarını, afetlerin yerinden yönetimi ilkesine uygun olarak; afetin tüm süreçlerinde proaktif olarak inisiyatif alabilmelerine imkân verecek, hantal yapıdan uzak, geleneksel merkez taşra anlayışının dışında kendine özgü bir yapıda yeniden yapılandıracağız. İktidar ve ortakları duysun ki, devlet kurumlarının yapı ve işleyişini giderayak talan etmelerine en büyük cevabı milletimiz sandıkta verecektir.”

DEVA Partisi’nin Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Eylem Planı’na buradanulaşabilirsiniz.

SONRAKİ HABER

Ali Babacan: ‘Seçimi otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak’

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

13-06-2022